NYHEDSBREV
   Nyhedsfeed
 

DANMARKS STØRSTE SPEJDERLEJR

FRA 21. TIL 29. JULI 2012 mødes 35.000 børn og voksne i Holstebro. Det er spejdere og ledere fra de fem internationalt anerkendte danske spejderkorps: Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne. Men også spejdere fra hele verden, De Gule Spejdere, FDF’ere, forældre og søskende, fritidsklubber og andre, der har lyst til at deltage på en spejderlejr.


PRISEN for lejren bliver for danske deltagere 1775 kroner. Det dækker lejren
med mad og aktiviteter samt transport til og fra lejren, hvor der bliver tilbud om
fælles tog og busser, også hvis man kommer uden for lejrens start- og slutdag.


MADEN TIL GRUPPERNE skal hentes i et "pengeløst supermarked" i bydelen
- kun kødet skal bestilles på forhånd.
ALLE ALDERSGRUPPER kan deltage. Spejdergrupperne definerer selv, hvilke
aldersgrupper der skal med på lejren og i hvor mange dage. Men som
udgangspunkt bor hver gruppe samlet.
PROGRAMMET vil indeholde store "aktivitets-bobler," som man inden lejren skal
tilmelde sig, men også frie aktiviteter, hvor man bare kan møde op. Der bliver
også store arrangementer, både for hele lejren på én gang og opdelt i
aldersgrupper!
TILMELDING TIL LEJREN er delt i to - en forhåndstilmelding i november 2011
og en endelig tilmelding i marts 2012.
KLIK IND PÅ
www.2012.spejderne.dk


SIDSTE NYT FRA SPEJDERNES LEJR 2012
KVARTERER
er de områder, lejrdeltagerne bor i. Hvert kvarter sammensættes af
spejdergrupper og eksterne deltagere, typisk fra en kommune, og flere kvarterer
udgør tilsammen en bydel, som der bliver 5 af på lejr-området. Desuden
organiseres familie-afsnittet som en bydel.
FARVERIGE TEGN er et særligt lejr-kodesprog. De fungerer som blikfang, der
både kan bruges sammen med lejr-logoet og alene. Alle kan udvikle tegn, blandt
andet med tegn-generatoren på www.2012.spejderne.dk.


LEJRENS TEMA er: "Vi møder hinanden, vi forandrer verden, jeg udvikler mig."
POLITIKKER OG PRINCIPPER skal fastlægge levereglerne på Spejdernes Lejr
2012. På en lejr for mange korps er der brug for fælles retningslinjer, og lejrledelsen
og lejrens bestyrelse har blandt andet vedtaget principper for åndelig fordybelse.
PLANLÆGNINGEN AF LEJREN udføres af en lejrledelse samt 12 hovedudvalg,
som hver har arbejdsudvalg under sig. Hovedudvalgene udgør de fagområder,
der kræves for at planlægge og gennemføre Danmarks største spejderlejr.
LEJREN KAN FØLGESwww.2012.spejderne.dk

eller på Facebook-siden
www.facebook.com/spejderneslejr2012

hvis i har spørgsmål kan i kontakte Lisbeth og Preben på eksterne(at)spejderneslejr2012.dk

 
De Gule Spejdere | info(at)gulspejder.dk
Jyskweb 2008