KONKURRENCE.

KONKURRENCE.
Store som små har nu mulighed for at komme med forslag på navne til korpsets 8 kanoer. Det er kun fantasien der sætter grænserne, så jeg venter spændt.
Forslagene skal indeholde 8 navne og gerne en kort begrundelse for valget. Du skal sende dit/dine forslag til min mail margon-@-mail.tele.dk senest den 1. august 2018. Husk at skrive dit navn og hvilken gruppe du kommer fra.
Da det er Korpset der afholder udgiften til materialerne der skal bruges til fremstilling og påsætning af navnene, er det derfor også Korpsstyrelsen, der på deres næste møde vælger det bedste forslag.
Når navnene bliver sat på kanoerne, vil der ligeledes blive påsat De Gule Spejders logo, da det også giver noget reklame, når vi færdes på diverse vandløb rundt om i Danmark.
Den spejder der leverer det vindende forslag vil efterfølgende modtage en lille anerkendelse i form af en spejdermæssig  præmie.  
Med gul spejderhilsen
Margon Sørensen

DEL PÅ: