Invitation til lederkursus 2019

De Gule Spejderes lederkursus 2019
Kom med på Lederkursus 2019. Vi har i år valgt at lægge kurset
i Gilwell hytten ved Storedam og genopleve det hytten for 85 år siden
blev bygget til, nemlig ledertræning.


Denne gang er det lederkursus-modulet der afholdes og der vil være fokus
på lederfunktionen i spejderarbejdet. Lederkurset er et af de indledende moduler i
ledertrænings programmet, der i sidste ende vil give dig ret til at bære Wood
Badge perlerne.


Den røde tråd på modulet vil være ”kend dig selv som leder” og målet er at give
dig en teoretisk viden og værktøjskasse til at håndtere ledergerningen. Og så
håber vi på at du lærer en smule mere om dine personlige styrker og svagheder.
Ud over at lære en masse om dig selv, vil du i dette modul lære om korpsets
historie og opbygning, grupperne, grenene samt det civile og uniformerede
arbejde i gruppestyrelserne, herunder økonomi, PR og sociale medier.
Derudover vil der være fokus på årshjulet, mødeplanlægning og -afholdelse. Vi
vil diskutere lederens funktion i de enkelte grene, lige som vi vil gennemgå nogle
af de større hverv for korpset i kan komme ud for som ledere; turneringer,
ledertræning osv.


Kurset afholdes lørdag d. 24/8-2019 kl. 11 til søndag d. 25/8-2019 kl. 13 i
Gilwellhytten, Hartvig-Møllers Vej 3, 2970 Hørsholm.
Prisen for deltagelse på kurset er 250 kr. som betales vedtilmelding
på: https://gulspejder.nemtilmeld.dk/40/


Der er 25 pladser på kurset - Deltagere som ikke har været på kurset før
har fortrinsret. Der gives tilskud til kørsel efter Korpsets regler for
kørselsudligning
Med Gul Spejderhilsen
Kursusteamet

DEL PÅ:

Invitationen for udprint