Info om afholdelse af Korpsrådsmøde d. 20. juni 2020, kl. 12.00

Vi forsøger nu igen at indkalde til Korpsrådsmøde. Mødes afholdes hos Frie Fugle på Fyn. (Kirkevænget 7, 5471 Søndersø).
Afholdelse af korpsrådsmødet 2020, forudsætter at forsamlingsforbudet ændres til 50 personer og at retningslinjerne i øvrigt tillader det.

Vi gør opmærksom på at mødet afholdes udendørs.

I år er det alene korpsrådets delegerede der inviteres til mødet, da det sammen med korpsstyrelsens medlemmer, giver præcis 50 personer.
Alle grupper er dermed ligeligt repræsenteret iht. Lovene.

Hver gruppe bedes senest d. 8. juni 2020, sende navnene på de 2 delegerede de ønsker inviteret til korpsrådsmødet d. 20. juni 2020.
Dette sendes til formanden på mail: lene-@-degulespejdere.dk

Vi sender materialet til korpsrådsmødet ud senest 14 dage inden mødet.
Pas godt på jer selv- og på hinanden.


Med spejder hilsen,
Stinus og Lene.

Der indkaldes hermed til ordinært Korpsrådsmøde 2020 således:


Tid:     Lørdag den 20. juni 2020, kl. 12.00

Sted:   Frie Fugles hytte ”REDEN”
             Kirkevænget 7,
             5471 Søndersø

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Beretning fra Korpsstyrelsen
3.    Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Vedtagelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af korpskontingent
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen
Korpsrådet vælger følgende medlemmer:
•    Formand
•    Øvrige medlemmer
7.    Valg af revisor
8.    Behandling af lovforslag
9.    Korpsstyrelsens planer for det kommende år
10.    Eventuelt


Med Gul Spejderhilsen,
Lene Bækgaard.
DEL PÅ:

Indkaldelsen for udskrift