Der indkaldes hermed til ordinært Korpsrådsmøde 2018 således:


Tid:       Lørdag den 14. april 2018, kl. 10.30

Sted:      Frie Fugles hytte ”Reden”
                Kirkevænget 7,
                5471 Søndersø

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Beretning fra Korpsstyrelsen
3.    Fremlæggelse af revideret regnskab med tilhørende statusopgørelse til godkendelse
4.    Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5.    Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen
6.    Valg af revisor
7.    Korpsstyrelsens planer for de kommende 2 år
8.    Eventuelt

Korpset vil være vært ved frokost efter korpsrådsmødet. Dette forventes og være kl. 13.00.
Deltagere, ud over de delegerede, bedes af hensyn til spisningen, tilmelde sig til
formanden på formand@degulespejdere.dk senest 6. april 2018.

Efter korpsrådsmødet og frokost afholdes der korpsudviklingsdag, hvor der skal debatteres:
•    Aldersgrene og alders grænser
•    Korpsets samværspolitikker
•    Spejdersport
VI håber at se to fra hver gruppe til dette møde. Materialet til mødet gensendes.
Dagen afsluttes med en middag for deltagerne i korpsudviklingsdagen.

Med Gul Spejderhilsen,
Lene Bækgaard.


DEL PÅ:

Indkaldelsen for udskrift