Der indkaldes hermed til ordinært Korpsrådsmøde 2020 således:


Tid:     Lørdag den 18. april 2020, kl. 12.00

Sted:   Frie Fugles hytte ”REDEN”
             Kirkevænget 7,
             5471 Søndersø

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Beretning fra Korpsstyrelsen
3.    Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Vedtagelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af korpskontingent
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen
Korpsrådet vælger følgende medlemmer:
•    Formand
•    Øvrige medlemmer
7.    Valg af revisor
8.    Behandling af lovforslag
9.    Korpsstyrelsens planer for det kommende år
10.    Eventuelt


Med Gul Spejderhilsen,
Lene Bækgaard.


Korpsstyrelsen vil gerne byde på kaffe og brød fra kl. 09.30,
samt frokost efter Korpsrådsmødet.


DEL PÅ:

Indkaldelsen for udskrift