Spejderudvalget

Formålsparagraffer for Spejderudvalget
under Korpsstyrelsen1.    Spejderudvalget har til formål at være idéudviklende og at assistere med implementering af tiltag til forbedring af spejderarbejdet i De Gule Spejdere i Danmark. Herunder:
a.    At bistå Korpsstyrelsen i dens strategiarbejde med ideer og konkrete input til at udleve strategien
b.    At fungere som kreativt tænkende enhed for Korpsstyrelsen
c.    At være naturligt kontaktpunkt for unge i korpset
d.    At være med til sikre, at det traditionelle spejderarbejde fastholdes, men udvikles i takt med tiden
2.    Pionerer og unge Rovere kan blive medlemmer af Spejderudvalget. Interesserede henvender sig til Pionerernes kontaktperson i Korpsstyrelsen.
3.    Udvalget vælger en udvalgsformand og en udvalgssekretær.
4.    Korpsstyrelsen bevilger en økonomisk ramme til udvalget, som kan disponeres til tilskud til møder, transport m.m. Hvis udvalget vælger at støtte medlemmernes transport til møder, sker dette ud fra korpsets faste satser, jf. Lederhåndbogen.
5.    Udvalget kan bede om at få punkt(er) på dagsordenen for de ordinære Korpsstyrelsesmøder, hvor repræsentanter fra udvalget kan komme med oplæg. Udvalget kan ikke deltage i beslutningsprocessen i Korpsstyrelsen.
6.    Der uddelegeres ikke beslutningskompetencer fra Korpsstyrelsen til udvalget.

DEL PÅ:

Referater fra møder

Kan ses på Intra sider under referater.