Forslag til O-løb

Forskellige sjove O-løbs typer

Når man løber o-løb i patruljen eller troppen, er der et utal af måder at variere det på. Det giver en rigtig god træning, og det gør det endnu mere spændende at løbe, hvis der er lidt afveksling. Her er lidt ideer.

Mange post løb

Posterne placeres tæt og man planlægger

selv sit løb. Denne form for orientering

er god til at træne orienteringsevnen.

Linieløb

Der er tegnet en linie på kortet. Der ligger et antal poster på ruten. Man skal løbe langs linien og indtegne posterne når man finder dem.

Kondiorientering

Alle starter på samme tidspunkt. Det gælder om at komme først til posterne og afrive den højeste værdi. Den med flest point vinder.

Pointorientering

Posterne i løbet giver forskellig værdi og der er indlagt tidsbegrænsning. Man skal således planlægge sit eget løb.

Cirkelløb

Posterne ligger i en radius

f.eks. 150 m fra start

Signaturløb 1

Der er indtegnet 15 poster. Alle er tegnet på forskellige signaturer. Der gives en

signaturbeskrivelse til f.eks. 10 af posterne. Det gælder så om at finde de rigtige poster.

Signaturløb 2

Der løbes et o-løb uden kort. Hele ruten er beskrevet ved hjælp af signaturer og retninger som man så skal følge.

Åbnelukke

Posterne ligger forholdsvis tæt. På kortet er posternes åbningstiders angivet. Man skal planlægge sit løb, da man kun kan klippe i åbningstiden. Dette løb kræver mange hjælpere, da posterne skal bemandes.

Ukendt løb

Man skal finde den ene post,

før man får næste post opgivet

ved retning og afstand.

 

Dette var nogle få ideer, men der findes massevis andre. Prøv f.eks. med bevægelige poster, løb efter sort/hvide kort, spejlvendte kort, luftfotos osv. Der er et utal af muligheder og kun fantasien sætter begrænsningerne. 

Dette er selvfølgelig kun supplementer til rigtigt o-løb. Orienterings løb er en sjov sport og det er vigtigt også at løbe "rigtige" o-løb. Det er dog med o-løb som med alt andet, at det bliver sjovere, des bedre man er til det. Først og fremmest er det vigtigt at have teorien i orden, men der hvor man virkelig lærer noget, er ved at komme ud og løbe i skoven.

 
 

DEL PÅ: