Nytårshilsen fra Formanden

Til alle gruppeformænd.

Selv om 2013 allerede er godt i gang ønskes I og jeres grupper et rigtigt godt nytår.

Nu er alle nok ved at have startet op igen efter en velfortjent juleferie og jeg synes derfor jeg lige vil sende en nytårshilsen med en lille opdatering på hvad der rør sig i korpset. se her..

 

Førstehjælpskursus 2-3. marts 2013

Førstehjælp mellem - 12 timers kursus

Lørdag d. 2. marts 2013 - søndag d. 3 marts 2013

hos Jens Langkniv, Enrico Dalgasvej 3A, Sparkær, 8800 Viborg

kurset er inkl. fuld forplejning, tilmelding mm. se her..

PL - PA Kursus 2013

Korpset indbyder til patruljeleder og assistent kursus, for alle nuværende og kommende patruljeledere og assistenter.

Invitationen er kommet - kan ses her..

Udlandspulje

Korpset vil hvert år fremover afsætte en pulje, som grupperne kan ansøge om i forbindelse med udlandsrejser. Som udgangspunkt gives der tilskud til deltagergebyret på internationale lejre, men alle er velkomne til at ansøge i anledning af udlandsrejse. Der ydes et tilskud på max 100 € per deltager.  Ansøgningen skal være Korpsstyrelsen i hænde senest den 01.03 i året for afholdelse af udlandsrejsen, og svar på ansøgningen vil være ansøger i hænde umiddelbart efter styrelsens førstkommende møde efter ansøgningsfristen.  

 

Spejderdata

Kære Spejderdata ansvarlige i alle grupper,

det er meget vigtigt at i sørger for at spejderdata er opdateret. med alle kontakt oplysninger på jeres Pionere - Rovere - Ledere og Gruppestyrelses medlemmer.

Vi kan se at der mangler mange oplysninger i spejderdata,

så vi vil bede jer kraftigt om at få gennemgået kontakt informationerne. Der skal være oplyst: GREN og FUNKTION på alle medlemmer, samt telefon og mailadresse.

 

Søg tilskud til friluftsliv nu

Få del i de 60 millioner som Tips- og Lottomidler til Friluftslivet hvert år uddeler til friluftsprojekter og udstyr til blandt andet foreninger.

Hvert år uddeler Friluftsrådet omkring 60 millioner kr. til friluftsprojekter over hele landet. Pengene fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet kommer mange foreninger til gode, når de kan realisere drømmen om at bygge sheltere, bålhytter eller bådebroer eller anskaffe sig havkajakker, klatregrej eller andet udstyr.

Udover de generelle friluftsprojekter sætter Tips- og Lottomidler til Friluftslivet i år særligt fokus på en række emner, der kan søges tilskud til. Blandt andet kan landsdækkende foreninger søge penge til at afholde temamøder om friluftsliv og nye medier eller om friluftsaktiviteter i bynær natur.
"Vi hjælper gerne med ansøgningerne, og rådgiver, så flest muligt får glæde af de mange projekter, som får tilskud. Vi vil gerne have, at pengene kommer ud og gør gavn, og inspirerer til en større naturforståelse gennem oplevelser i det fri," siger Thomas Larsen Schmidt, der er tipskonsulent i Friluftsrådet.

Frist 1. marts
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har frist tre gange om året, næste gang er 1. marts. Du kan søge via Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk/tilskud
Alle kan søge, både foreninger men også virksomheder, institutioner, lokale projekter, kommuner osv.

Opdateringer på Intra

  • Regler for indhentning af børneattester
  • Foreløbigt referat fra Korpsstyrelses møde 13.01.13

logind her..

DEL PÅ: