Hytter

Alle korpsets grupper har egen hytte, så vi har alle et godt sted at være.

Derud over råder nogle af korpsets grupper over udlejningshytter og grunde.

 

I tilknytning til korpset er der oprettet en fond, DGS Centerklan, som arbejder mod at købe et spejdercenter til korpset.

 

Hytter og lejrpladser i Danmark

Her er det muligt at finde de fleste hytter som han lejes af spejdere, se hyttefortegnelsen

DEL PÅ: