Jubilæumsbogen

Så er den her !

288 sider med gule spejderhistorier. Her er beretningen om vore rødder i spejderarbejdet helt tilbage til 1910. Historien om årsagerne til korpsets stiftelse. Forklaringer om det klassiske spejderarbejde og hvordan det er videreudviklet i vore 25 år. Beretninger fra alle vores turneringer og korpslejre. En præsentation fra hver af de 21 grupper der har været i korpset foruden mange gode historier om f.eks. bæltespændets oprindelse tanker bag vore ceremonier og ord til eftertanke fra tidligere og nuværende ledere.

Fordord

I 2009 fejrer De Gule Spejdere i Danmark 25 års jubilæum. Korpsstyrelsen har i den anledning bedt mig give en beretning om korpsets historie, hvilket blev til denne bog. Korpsstyrelsen har ikke på forhånd set dette manuskript, hvorfor den ikke kan lastes for de bedømmelser af begivenheder, jeg giver. Det, jeg beretter, er naturligvis sandheden, men det er sandheden set med mine øjne.

25 års jubilæet er en god anledning til at samle historien, da den stadig står i forholdsvis frisk erindring hos dem, der var med fra begyndelsen. Husk også dette i grupperne. Det har været en meget stor opgave, men også en fantastisk spændende opgave at søge korpsets tidlige historie, som jeg ikke selv oplevede på nærmeste hold. Det har været en glæde at møde stor imødekommenhed fra mange af de tidligere ledere, jeg har opsøgt, og til stor personlig inspiration at høre korpsets tidlige pionerer berette om årsagerne til stiftelsen og den spæde begyndelse.
Gløden genfindes stadig hos disse, når emnet drejer sig om holdninger til spejderarbejdet. Man undgår ikke at opnå en form for ærbødighed over det store arbejde, der er lagt i korpsets tilblivelse og udvikling. Der er anvendt så mange velovervejede kræfter på at bygge noget bæredygtigt op og forædle dette gennem de år, der er gået. Historien viser desværre, at der modsvarende skal så lidt til at nedbryde det, der så møjsommeligt er bygget op. Det er derfor mit håb, at andre end jeg vil tænke mere over det, der er skabt. Lad os lære og inspireres af historien, så har dette skrift større værdi end blot en jubilæumsberetning.

Historien fokuserer på den del af korpsets aktiviteter, der vedrører de spejdernære oplevelser. Det skal erindres, at herudover har mange uniformerede og civile lagt et stort arbejde i styrelsen og andre steder. For at holde et ensartet detaljeringsniveau gennem bogen har jeg som oftest begrænset personomtalen ved korpsets arrangementer til den ansvarlige leder, selvom mange flere har været dybt engageret. Af pladshensyn gengives kun et uddrag af de enkelte gruppers historie. Mange aktive ledere og forældre har lagt et imponerende engagement i grupperne uden at blive nævnt i dette korte resume. Det glæder mig derfor at erfare, at flere grupper har benyttet lejligheden til at udarbejde en mere fyldestgørende udgave af deres historie.

Ud over at give en kronologisk beskrivelse af korpsets aktiviteter og opremse nogle af de mange oplevelser, hvoraf vort fællesskab gror, så er det mit håb, at denne bog også vil finde anvendelse som opslagsbog.Heri kan man finde forklaringer om vore traditioner såvel som inspiration til kommende turneringer. Bagerst i bogen er der derfor anbragt en emneliste med sidehenvisninger. Jeg retter en helt speciel tak til Gert Gronemann for et stort arbejde med at kommentere teksten undervejs. Også en tak til Kirsten Jensen for detektivarbejdet med at opspore tidligere ledere og gode historier, til

Camilla Sommer for et intensivt arbejde med korrekturlæsning, til Morten Batting for opsætningen og til de mange andre, der har bidraget til denne bog.

"Vel mødt da gamle spejderbror,
og se, vor spejderflok er vokset stor.
Vi kan huske tilbage……"

Med venlig spejderhilsen

Ole Lumholt

DEL PÅ:

Prisen er

Prisen er 200,-kr + evt. forsendelse, Bogen kan også afhentes hos nærmeste gule spejdergruppe

beløbet for bogsalget går ubeskåret til spejderarbejdet.

 

Bestilling modtages på:

bog-@-gulspejder.dk

Eller på depotet.