Kære Pionerer og unge Rovere

 

Som nævnt på Ledertræffet, er det blevet dannet et nyt Spejderudvalg under Korpsstyrelsen. Med udgangspunkt i  nedenstående formålsparagraffer skal udvalget blandt andet assistere Korpsstyrelsen i dens arbejde med korpsets strategi.


Formålsparagraffer:
1. Spejderudvalget  har til formål at være  idéudviklende og at assistere med implementering af tiltag til forbedring af spejderarbejdet i De Gule Spejdere i Danmark. Herunder:
a. At bistå Korpsstyrelsen i dens strategiarbejde med ideer og konkrete input til at udleve strategien
b. At fungere som kreativt tænkende enhed for Korpsstyrelsen
c. At være naturligt kontaktpunkt for unge i korpset
d. At være med til sikre, at det traditionelle spejderarbejde fastholdes, men udvikles i takt med tiden
2. Pionerer og unge Rovere kan blive medlemmer af Spejderudvalget. Interesserede henvender sig til Pionerernes kontaktperson i Korpsstyrelsen.


Det første møde i udvalget kommer i høj grad til at omhandle en konkretisering af korpsets strategi, hvilket gerne skulle udmønte sig i en håndgribelig handlingsplan for fremtiden.

Dette første møde afholdes i Fugl Phønix' hytte søndag den 2. februar klokken 15. Hvis du ønsker at deltage i mødet, bedes du kontakte Signe Fjællegaard (signe-@-gulspejder.dk eller 26 29 88 80), hvorefter du vil få tilsendt indkaldelsen til mødet.

DEL PÅ: