Strategiforløb 2013

Vi vil gerne gøre dét, vi allerede gør i dag – bare endnu bedre
Igennem de seneste ti år har De Gule Spejdere i Danmark gennemgået en imponerende udvikling. Vores korps er vokset fra 564 medlemmer til 874 medlemmer, hvilket er en stigning på 55%. Det er fantastisk, at flere og flere børn og unge får muligheden for at være en del af dét fællesskab, som vores korps er. Det er en meget positiv udvikling, som viser, at vi er gode til dét, vi gør. Denne positive udvikling medfører dog en række udfordringer, som vi er nødt til at tage hånd om for at kunne bevare vores korps, som vi kender det i dag.

Vores store medlemstilgang sætter vores administrative systemer under pres, men også frivilligheden og den nærhed, som kendetegner vores korps, sættes på prøve, og derfor har Korpsstyrelsen valgt at arbejde mere målrettet på at ruste vores korps bedre til fremtiden. Vi vil gerne gøre dét, vi allerede gør i dag – bare endnu bedre. Korpsstyrelsen har valgt at kalde dette et strategiforløb, hvor vi, med udgangspunkt i korpsets grundlov og formålsparagraffer, har formuleret et oplæg til en mission og en vision for korpset. Vi skal arbejde med fastlæggelse af vores værdier og med hvordan, vi når vores mål.

Dette arbejde bliver en længere proces, og Korpsstyrelsen kan ikke gennemføre denne proces alene. Vi har brug for hjælp fra dig. Fra uniformerede og civile. Fra alle i korpset. Derfor sætter Korpsstyrelsen i løbet af året et forløb i gang, hvor både ledere og gruppestyrelser bliver involveret i fremtidssikringen af Danmarks bedste spejderkorps.

Korpsstyrelsen har i marts 2013 afholdt et strategiseminar for at tage hul på snakken om korpsværdier, formål, mission og vision. I forbindelse med seminaret havde vi besøg af organisationskonsulent Michael Bager, som i sit arbejde har stor erfaring med frivillige organisationer. Michael har hjulpet os i gang med processen og har fået os i Korpsstyrelsen til at sætte ord på vores tanker om og for korpset.

Korpsstyrelsen har formuleret en foreløbig mission og vision for korpset. Missionen er et udtryk for, hvad vi er til for, vores eksistensberettigelse, og visionen viser, hvor vi gerne vil være inden for en bestemt årrække.

”Vores mission er at skabe et handlingspræget spejderarbejde gennem
fællesskab - stil og smil - med fokus på friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence.”


Missionen brydes op og gøres håndgribelig ved hjælp af visioner. Vi har foreløbigt formuleret korpsets visioner som følgende:


Inden for 10 år vil vi:

Medlemsfremgang/vækst: 
være nationalt dækkende, med 20 grupper og 2.000 medlemmer
have værktøj til opstart af grupper til hjælp for dem, der vil starte nye grupper

Organisatorisk:
opbygge et solidt organisatorisk fundament, hvortil der udarbejdes administrative værktøjer, f.eks. medlems- og økonomistyring have bæredygtige grupper med en kritisk masse på cirka 50 medlemmer

 Spejderarbejde
sørge for, at det bliver ved med at være sjovt, at være spejder
sikre at uniformen vedbliver at være vores kendetegn
understøtte det handlingsprægede spejderarbejde via de årlige turneringer og arrangementer
sikre spændende og engagerende uddannelsesforløb for vores ledere
opbygge social ansvarlighed i spejderarbejdet

PR/markedsføring
synliggøre korpset via PR, både lokalt og nationalt
øge kendskabet til De Gule Spejdere og vores værdier
udvikle PR-materialer og skabeloner, som grupperne kan bruge

I september inviteres alle korpsets gruppestyrelser til at indgå i en dialog om, hvordan vi gør det administrative arbejde nemmere for de enkelte grupper. Vi ønsker at nedsætte et udvalg, som kan komme med forslag til et administrativt system, til korps og grupper, der kan dække vores behov for medlemsstyring, økonomistyring og bogholderi.
På årets ledertræf ønsker vi at involvere alle ledere i udviklingen af korpsets værdier og strategi. Under træffet efterstræber vi, at alle ledere skal arbejde sammen om at fastlægge strategien for at nå vores udviklingsmål og visioner for spejderarbejdet i vores korps.
Vi håber, at alle i en positiv ånd vil deltage i dette arbejde. Målet med denne proces er, at vi med øget dialog imellem Korpsstyrelse, gruppestyrelser, ledere og på tværs af grenene vil sikre, at vores fællesskab styrkes, så de Gule Spejdere står endnu stærkere. Vi håber meget, at du vil deltage i seminaret for gruppestyrelser i september eller på årets Ledertræf. Hvis du har kommentarer eller input, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte Korpsstyrelsen inden da.

DEL PÅ:

Printvenlig