7 faktorer der fastholder de unge i Spejderarbejdet

Rapport fra KFUM - Hent inspiration til hvordan I kan fasthold de unge spejdere i jeres gruppe.

 

Følgende faktorer vægter de 10-14årige spejdere højt:

·         Gode ledere.

·         Fremadskridende program.

·         Godt kammeratskab.

·         Accept af spejderarbejdet.

·         Deltagelse i arrangementer uden for gruppens rammer.

·         Gode lejre.

·         Fede aktiviteter.

·         Ansvar.

Se rapporten her.

DEL PÅ: