Aldersgrene

Bæver

Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er Bæver grenen. Her starter man, når man er 5 -7 år.

Hos bæverne kommer man til at være med i bæver kolonien og høre historien om Ahmeek og Keeo. Her tager vi på en rejse ind i skoven verden.

vi lære om dyrene og om hvordan vi passer på skoven og hinanden. 

Vi skal lære om hvad det vil sige at være en del af et spejder-fællesskab.

Ulve

Når man bliver 7 år bliver man en del af ulvegrenen, som er for de 7-10-årige børn. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog.

Børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling.

Som ulve lærere børnene det mest basale.

spejderarbejde er tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, mange af

Stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne

drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her lærer de

mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres

ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv

planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

Pionererne

er spejdergrenen for de 18-24 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder

samtidig med at de har tid til uddannelse eller arbejde.

Efter at man er fyldt 25 år, kan man deltagei Roverklaneneller blive aktiv leder.

 

 

DEL PÅ: