PL/PA Kursus

Hvem: Kurset er for nye eller kommende PL/PA i spejdergrenen.
Gamle PL'er og PA'er er også meget velkomne.

Hvad: På kurset lærer man at opbygge patruljemøder. Man får en inspiration til patruljearbejdet. Man får også mulighed for at prøve rollen som PL for de andre kursister, så man kan få feed-back på det man gør, hvad er godt, og hvad kan gøres bedre. Der er også en masse erfarings deling med de andre kursister.

Hvordan: Hvis du godt kunne tænke dig at komme på PL/PA kursus, så henvend dig til din TL, TL vil så sørge for, at din tilmelding kommer videre.