Dannebrog

Flaget

Sagnet om Dannebrog

I året 1219 drog kong Valdemar Sejr med en vældig hær ud for at kristne esterne.
Ved Lyndanaise - det der i dag hedder Reval, gik hæren i land.
Mens kampene rasede drog ærkebiskop Anders Sunesen og nogle præster op på en høj for at bede om sejr til danskerne. Når ærkebispen strakte sine arme mod himlen - gik danskerne frem, men når han udmattet lod armene synke - trængte esterne frem. Præsterne støttede bispens arme, og krigslykken vente sig. Pludselig dalede et korsbanner - et rødt flag med hvidt kors - ned over pladsen, samtidig lød en røst "Når dette mærke bæres højt, skal I viseligt sejre". Danskerne stormede mod det store banner, og esterne flygtede til alle sider. Slaget ved Lyndanaise var vundet af danskerne, og dermed var Estland erobret.
Således lyder sagnet om Dannebrog. som faldt ned fra himlen den 15. juni 1219. Denne dag kaldes også Valdemarsdag.
Flagregler
Danmarks flag hedder Dannebrog, og det kan have fire former:

Stutflag (rektangulært)
Dette flag må bruges af privatpersoner.


Vimpelflag (trekantet)
Dette flag må bruges af alle og må hænge hele døgnet.


Splitflag (med to spidser)
Dette flag må kun bruges af kongehuset, statsinstitutioner og visse private institutioner og firmaer, hvis de har fået en særlig tilladelse.


Orlogsflag (splitflag i dybrød farve)
Dette flag bruges i søværnet samt til lystfartøjer og robåde, hér dog med et YF (Yachtflag), DFfR (Dansk Forening for Rosport) eller D.K.F. (Dansk Kano- og Kajak Forbund) i øverste stangfelt.
Tidsrum for flagning
Flaget hejses tidligst kl. 8.00 og hales ned senest ved solnedgang.
På dage hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang.

Flagning på halv stang
På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages der på halv stang. Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder,.derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Når flaget skal hales, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted. På bisættelsesdagen flages på halv, indtil bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang. Dette gælder dog ikke vimpelflaget, der må hænge hele døgnet.

Måleforholdet mellem flag og stang skal være 1:5 , dvs. at hvis stangen er 10 m høj, så skal flaget være 2 m højt.