Kursus i Foreningsadministrator d. 25. september

Kære ledere og gruppestyrelsesmedlemmer
For at støtte jer i grupperne med at udnytte Foreningsadministrator som en god støtte i den daglige administration, afholder vi et kursus i brugen af systemet.
Under kurset vil vi komme igennem de forskellige muligheder som systemet har for at lette administrationen og understøtte vores spejderaktiviteter. Kurset vil henvende sig både til det civile gruppestyrelsesmedlem, der varetager en del af gruppens administration, såvel som lederne af de enkelte grene. Vi vil både overdrage vores egne erfaringer, ligesom vi har inviteret Søren fra Foreningsadministrator, til at svare på jeres snedige spørgsmål. Afslutningsvis vil vi komme ind på en hensigtsmæssig fordeling af rollerne i gruppen og hvordan gruppestyrelsen og lederne støtter op om hinanden.
 

10.00 – 10.20  Gennemgang af dagens program og introduktion til FAs moduler (Kaffe på kanden)
10.20 – 10.40  Modulet Medlemmer
10.40 – 11.00  Modulet Arrangementer
                         Pause (Kaffe på kanden)
11.10 – 11.30 Modulet Regnskab
11.30 – 11.50  Modulet opkrævning
11.50 – 12.15  Frokost

12.15 – 13.30 Tid med eksperten (Søren)

13.30 - 13.40  Pause (Kaffe på kanden)

13.40 – 14.30  Forslag til rollefordeling i gruppen (udgangspunkt i håndbog for gruppestyrelser), samt tid til at arbejde i FA selv.
14.30 – 15.00  Opsamling, afrunding og oprydning (Sandwich)

 
Deltagerne skal selv medbringe en bærbar computer
Dato for afholdelse: lørdag d. 25. september 2021
hos
Frie Fugle
Kirkevænget 7
5471 Søndersø

hvis i har spørgsmål kan i kontakte

Michael 29661234 eller Preben 24835344

Tilmelding på link nedenfor

gulspejder.dk/organisation/kurser/foreningsadministrator/tilmelding/

DEL PÅ: