WFIS Workshop efterår 2015

Gruppe Loke repræsenterede De Gule Spejdere i Danmark ved den årlige workshop i WFIS regi, der blev afholdt i Hechtel Eksel, Belgien fra fredag den 25. – søndag den 27. september. 2015.


I Gruppe Loke havde vi valgt, at prioriter vores deltagelse i workshoppen fordi vi gerne ville bidrage til, at udbrede kendskabet til WFIS aktiviteterne gennem aktiv deltagelse. Samtidig ville vi gerne, via de kontakter og relationer der kan skabes på kryds og tværs af uafhængige spejderkorps/-grupper i Europa, udbrede kendskabet til den måde De Gule Spejdere bedriver spejderarbejde på.


På workshoppen deltog der samlet set 38 spejderledere fra i alt 6 forskellige lande – Belgien, Italien, Spanien, Tyskland, Tjekkiet og Danmark – unge som ældre, med forskellige baggrunde og sprog, men med det til fælles at ville mødes og knytte bånd med andre spejderledere på tværs  af netop disse forskelligheder.
Med tilskud fra Korpsets pulje til udlandsrejser – og ikke mindst velvillighed fra Gruppestyrelsen i Gruppe Loke – blev der praktisk og økonomisk mulighed for, at det i år var stifindergrenens 4 ledere, der kunne komme af sted sammen og få ny inspiration til det daglige spejderarbejde.
For at holde udgifterne så lave som muligt blev det besluttet, at vi ville køre til Belgien i bil. 11 timers kørsel frem og tilbage og godt 1700 km blev det til. Men det var det hele værd. Turen frem og tilbage blev brugt til planlægning og prioritering af det daglige spejderarbejde og snakken gik livligt. Vi har lært hinanden endnu bedre at kende – noget der kun kan være med til at styrke sammenhold, sammenhæng, engagement og motivation i hverdagen.


Med ankomst sent fredag eftermiddag, var der ikke indlagt workshop aktiviteter denne dag. Tiden gik i stedet med indkvartering og småsnak med deltagerne fra de øvrige lande. Sjovt nok havde flere af deltagerne været med, da Danmark var vært for World Jamboree i Rold Skov. Ligesom der også var gengangere fra den WFIS Generalforsamling som Danmark afholdt i Grib Skov. Så fredag aften fik et element af ’memory lane’ over sig, da gode minder og sjove oplevelser blev genopfrisket. ”Spejderbror. Her er min hånd, fast vi kjeden slutter” – forbindelser der blev skabt for flere år siden, blev genoptaget og forstærket – dejligt.


Efter flagparaden lørdag var det tid til at gå i gang med de planlagte workshopaktiviteter – der blev knyttet ledersnore, lavet små bøger/hæfter, arbejdet med ansigtsmaling som element i lejrbålsunderholdning, bearbejdet fjer og lavet drømmefangere og endelig forskellige måder til fastgørelse af tovværk, der kan benyttes til broer.
Aktiviteternes sværhedssgrad var varierende, men i alle aktiviteterne var der mulighed for, at deltagerne kunne udveksle ideer og inspirere yderligere på baggrund af det spejderarbejde der bliver lavet i de enkelte lande.


Dette års workshop blev en nyskabelse i fællesskab – og måske har vi været med til at skabe en ny tradition? Lørdag aften blev nemlig traditionen tro afsluttet med sange – men i år på de enkelte landes nationalsprog. Efter en kort historie om de valgte sange, der blev givet på engelsk – så  genlød lokalet på skift af forskellige sprog. Det var en stor oplevelse at mærke den stolthed og glæde, der strømmede fra de forskellige spejdere, når sange fra hjertet synges på nationalsprog.


Efter morgenmaden søndag var det på tide, at få sagt farvel til nye som gamle spejdervenner, udveksle mailadresser og telefonnumre og vende næsen hjem mod Danmark.
Gruppe Lokes deltagelse i WFIS Workshoppen har været en succes – og vi håber, at 2015 har været startskuddet til, at vi i ledergruppen også fremover kan være med til at give vores bidrag til det handlingsprægede spejderarbejde – både herhjemme og internationalt.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne i Gruppe Loke


DEL PÅ: