Idegrundlag

Organisationens navn er De Gule Spejdere i Danmark med binavnet Baden-Powell Spejderne i Danmark. Korpset er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé.

Korpset søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge, hvor der lægges vægt på praktiske og handlingsprægede færdigheder. 

De Gule Spejdere i Danmark blev dannet i 1984 af en gruppe ledere, som brød ud fra andre spejderkorps, fordi spejderarbejdet her efter deres mening havde fjernet sig for langt fra sit oprindelige grundlag og ikke tilbød tilstrækkeligt til at kunne fastholde børnenes og de unges interesse.

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Til forskel fra andre spejderkorps, har de Gule Spejdere en lokal styret og ledet spejdergruppe, som suverænt planlægger og gennemføre et arbejdsprogram. Det er derfor meget nemmere at tilpasse arbejdet til lokale forhold, ligesom engagementet oftest er større, når man selv er igangsætter.

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen:

Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.

Det er ikke et mål i sig selv at alle teknisk skal være super-dygtige spejdere. Derimod er det et vigtigt mål at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance.

Spejderarbejdet er på alle alderstrin bygget op omkring grupper - bander, kobler, patruljer og sjak - hvor børnene trænes i at samarbejde og i at lede og blive ledet af hinanden. Denne vekselvirkning, hvor børnene over et længere tidsforløb skiftevis lærer at indpasse sig og tage lederansvar, er et godt fundament for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads. På de større alderstrin indgår konkurrence mellem grupperne som et væsentligt element. I denne sammenhæng fokuseres i høj grad på holdpræstationen og den enkeltes betydning for helheden.

Bæver

Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er Bæver grenen. Her starter man, når man er 5 -7 år.
Hos bæverne kommer man til at være med i bæver kolonien og høre historien om Ahmeek og Keeo. Her tager vi på en rejse ind i skoven verden.
vi lære om dyrene og om hvordan vi passer på skoven og hinanden.
Vi skal lære om hvad det vil sige at være en del af et spejder-fællesskab.

Ulve

Når man bliver 7 år bliver man en del af ulvegrenen, for de 7-10 årige børn. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærere børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

 

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

Pionererne er spejdergrenen for de 18-24 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder samtidig med at de har tid til uddannelse eller arbejde. Efter at man er fyldt 24 år, kan man deltage i roverklanen eller blive aktiv leder.

De Gule Spejdere i Danmark er med sine ca. 1100 medlemmer Danmarks mindste spejderkorps, men samtidig det eneste, som ikke er i tilbagegang. Mens andre spejderkorps prøver at forny sig for at standse tilbagegangen, har De Gule Spejdere succes og fremgang med spejderarbejde baseret på de principper, som Baden-Powell formulerede for næsten hundrede år siden.

Korpset er medlem af "World Federation of Independant Scouts" - en international sammenslutning af spejderkorps med nogenlunde samme værdigrundlag og indstilling til spejderarbejdet. WFIS afholdt sin første verdensjamboree i sommeren 2002. Den fandt sted i Rold Skov og var en stor succes.

De Gule Spejdere i Danmark består af 20 grupper fordelt over hele landet. Grupperne mødes til venskabelig dyst i de årlige ulveturneringer, stifinderturneringer og lands-patruljeturneringer. (LPT).

DEL PÅ: