Privatlivspolitik for De Gule Spejdere i Danmark samt selvstændige grupper herunder

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når, du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Den enkelte gruppe er dataansvarlig sammen med Korpset. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
I grupperne er de ansvarlige: administrator, grenledere, kasserer og formænd.

I Korpset er de ansvarlige: Spejderchef, Vicespejderchef, medlemsansvarlige, ansvarlig for foreningsadministrator.

korpsets revisor i forbindelse med stikprøver.


Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
I forbindelse med medlemsregistrering: Navn, adresse, tlf.nr., mail og fødselsdato.  Samme oplysninger indsamles på kontaktpersoner til medlemmer under 18 år. Oplysningerne kommer fra den registrerede selv eller dennes forældre / værge.  
I forbindelse med tilmelding til arrangementer indhenter vi oplysninger om allergier og lign., der er nødvendigt for at kunne tage forsvarligt hensyn til børn og voksne med særlige behov. Oplysningerne indhentes kun, hvis medlemmet har givet samtykke til dette ved indmeldelse.  
I forbindelse med indhentning af børneattester indhenter vi cpr-numre, der deles med Korpset (De Gule Spejdere i Danmark) og politi.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi registrerer dine oplysninger for at;
•    vide, hvem der er medlem i korpset,  
•    kunne sende informationer direkte til jer,  
•    indbyde til arrangementer,  
•    indhente kontingentbetaling, etc.  
•    kunne indhente tilskud fra DUF til korpsets arbejde.


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Ved udmeldelse vil dine data som udgangspunkt blive slettet. Men vi gemmer oplysninger om dig og dine betalinger i 5 år i henhold til bogføringslovgivningen, bl.a. for at kunne dokumentere over for DUF, i hvilken periode du er eller har været medlem. Data om deltagelse i arrangementer o. lign. vil blive slettet senest 1 år efter din udmeldelse.


Dine rettigheder
Du har altid ret til at få at vide, hvilke informationer vi har om dig/dit barn. Dine oplysninger skal altid være opdateret. Du har adgang til at se og opdatere dine egne oplysninger ved at logge ind på vores Medlems-Intranet (Foreningsadministrator). Du kan også sende en mail til gruppens dataansvarlige og bede om alle oplysninger, vi har om dig.
 
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) - over behandling af dine personoplysninger.

 

DEL PÅ:

Privatlivspolitik for print