Aflysning!

Det er med beklagelse at vi må meddele at Ranger Challenge 2020 i denne måned er aflyst.
Vi må ligesom alle andre følge myndighedernes anvisninger og har derfor besluttet, at udskyde afholdelsen af dette års Ranger Challenge til et senere tidspunkt.
Vi vil følge udviklingen nøje og i samarbejde med REE PARK SAFARI og de deltagende korps søge at finde et alternativt tidspunkt for afviklingen.
Deltager betalingen vil blive tilbagebetalt så hurtigt som vi kan, Vi regner med at dette sker senest med udgangen af næste uge. Skulle der være problemer med dette kan man trygt henvende sig til os, så skal vi tage hånd om det.
Vi glæder os til at se jer alle på et senere tidspunkt. Pas på jer selv og hinanden.

På vegne af REE PARK SAFARI og det samlede Ranger Challenge Udvalg

                                                         Asbjørn Thomsen

Invitationen 2020


REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE

27.-29. marts 2020, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft


Rangerne i Afrika er bushens vogtere. De har viet deres liv til at passe på naturen og på dyrene deri. De arbejder med at sikre truede dyrearters overlevelse – bl.a. ved at forhindre krybskytter i at dræbe udrydningstruede dyr. Krybskytter dræber f.eks. næsehorn for at sælge de værdifulde horn, og derfor er næsehornet en af de mest truede dyrearter.
Ree Park Safari er meget involveret i arbejdet med at bevare truede dyrearter, og har en camp i Kenya i Afrika, hvor de samarbejder med de lokale rangere.


Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere og FDFere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressources, når de er væk fra campen i længere tid af gangen.
Nu har du og din patrulje også chancen for at forsøge jer som rangere, når Ree Park Safari i weekenden 27.-29. marts 2020 endnu engang afholder Ranger Challenge.
Løbet foregår i Ree Park Safari – helt tæt på parkens vilde dyr, så der venter jer en oplevelse af de helt sjældne.


OM LØBET

Løbet er et tværkorpsligt løb for spejdere og FDFere i alderen 12 – 18 år, og er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med 8 af Danmarks ungdomskorps. Løbet er en dyst på traditionelle spejderfærdigheder, og er organiseret som et postløb i og omkring Ree Park Safari. Patruljerne går rundt med oppakning under hele løbet. Patruljerne er på egen hånd og skal kunne klare sig selv under hele weekenden.


ANKOMST OG AFREJSE

Løbet starter med indtjekning fredag aften kl. 20.30 og slutter søndag kl. 14.30 efter præmieoverrækkelse.


PATRULJESAMMENSÆTNING
Patruljerne skal bestå af 3-8 spejdere eller FDFere i alderen 12 – 18 år. Opgaver og poster vil være tilrettelagt efter patruljer på 5 personer. Deltagerne må ikke være fyldt 19 år på løbets starttidspunkt, og gennemsnitsalderen i patruljen må max. være 17 år ved løbets starttidspunkt.


FOROPGAVE

Alle deltagende patruljer skal fremstille en bue og 3 pile. Foropgaven medbringes til løbet og indgår i den samlede bedømmelse og vil også indgå som en del af en eller flere poster. Foropgaven skal være tydeligt markeret med patruljenavn, gruppe og korps. Bilag med mere information om foropgaven er medsendt invitationen.


PRIS

Prisen for løbet er 350,- pr. deltager. En del af pengene går direkte til arbejdet med truede dyrearter.


TILMELDING

Tilmelding skal ske patruljevis via linket på www.rangerchallenge.dk og SKAL foretages af en voksen leder. Det kan altså ikke være patruljelederen, der foretager tilmeldingen. Tilmelding skal være foretaget senest d. 21. februar 2020.
Løbet har kapacitet til 80 patruljer. Patruljerne bliver tilmeldt efter princippet først til mølle. Nås max. antal lukkes der for tilmelding.

SPØRGSMÅL?
Spørgsmål rettes til info-@-rangerchallenge.dk
Læs mere om Ranger Challenge på www.rangerchallenge.dk
Læs mere om Ree Park Safari på www.reepark.dk

DEL PÅ:

Invitationen 2020