INVITATIONEN 2018

REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE
16. – 18. marts 2018, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
Rangerne i Afrika er bushens vogtere. De har viet deres liv til at passe på naturen og på dyrene deri. De arbejder med at sikre truede dyrearters overlevelse – bl.a. ved at forhindre krybskytter i at dræbe udrydningstruede dyr. Krybskytter dræber f.eks. næsehorn for at sælge de værdifulde horn, og derfor er næsehornet en af de mest truede dyrearter.
Ree Park Safari er meget involveret i arbejdet med at bevare truede dyrearter, og har en camp i Kenya i Afrika, hvor de samarbejder med de lokale rangere.
Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressources, når de er væk fra ranchen i længere tid af gangen.
Nu har du og din patrulje også chancen for at forsøge jer som rangere, når Ree Park Safari i weekenden 16 .- 18. marts 2018 endnu engang afholder Ranger Challenge.
Løbet foregår i Ree Park Safari – helt tæt på parkens vilde dyr, så der venter jer en oplevelse af de helt sjældne.
OM LØBET
Løbet er et tværkorpsligt løb for spejdere og FDFere i alderen 12 – 18 år, og er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med 8 af Danmarks spejderkorps. Løbet er en dyst på traditionelle spejderfær¬digheder, og er organiseret som et postløb i og omkring Ree Park Safari. Patruljerne går rundt med oppaknng under hele løbet. Patruljerne er på egen hånd og skal kunne klare sig selv under hele week¬enden.
 
ANKOMST OG AFREJSE
Løbet starter med indtjekning fredag aften kl. 20.30 og slut-
ter søndag kl. 14.30 efter præmieoverrækkelse.

se mere foropgave mm i invitationen

TILMELDING
Tilmelding skal ske patruljevis via tilmeldingsformularen på www.rangerchallenge.dk.
Tilmelding skal være foretaget senest d. 9. februar 2018
Afhængig af antallet af tilmeldte patruljer kan vi se os nødsaget til at foretage en udvælgelse, idet vi har
kapacitet til 80 patruljer.
Patruljerne får besked om, hvorvidt de er udvalgt til at deltage på Ranger Challenge 2018 senest fredag
d. 16. februar. Samtidigt sendes informationsmateriale med bl.a. betalingsoplysninger ud, og patruljen
er først endeligt tilmeldt løbet, når betalingen er gået ind.SPØRGSMÅL?
Spørgsmål rettes til info-@-rangerchallenge.dk
Læs mere om Ranger Challenge på www.rangerchallenge.dk
Læs mere om Ree Park Safari på www.reepark.dk

DEL PÅ:

Invitationen 2018

Resultatsliste 2017