Invitationen 2019

REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE
5. - 7. april 2019, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
Rangerne i Afrika er bushens vogtere. De har viet deres liv til at passe på naturen og på dyrene deri.
De arbejder med at sikre truede dyrearters overlevelse – bl.a. ved at forhindre krybskytter i at draebe
udrydningstruede dyr. Krybskytter draeber f.eks. naesehorn for at saelge de vaerdifulde horn, og derfor er
naesehornet en af de mest truede dyrearter.
Ree Park Safari er meget involveret i arbejdet med at bevare truede dyrearter, og har en camp i Kenya i
Afrika, hvor de samarbejder med de lokale rangere.
Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere og FDFere gør brug af. De skal
kunne faerdes i naturen uden at saette spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både
dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressources, når
de er vaek fra ranchen i laengere tid af gangen.
Nu har du og din patrulje også chancen for at forsøge jer som rangere, når Ree Park Safari i weekenden
5.-7. april 2019 endnu engang afholder Ranger Challenge.
Løbet foregår i Ree Park Safari – helt taet på parkens vilde dyr, så der venter jer en oplevelse af de helt
sjældne.


OM LØBET
Løbet er et tværkorpsligt løb for spejdere og FDFere i alderen 12 – 18 år, og er arrangeret af Ree Park
Safari i samarbejde med 8 af Danmarks ungdomskorps. Løbet er en dyst på traditionelle spejderfaer-
digheder, og er organiseret som et postløb i og omkring Ree Park Safari. Patruljerne går rundt med
oppaknng under hele løbet. Patruljerne er på egen hånd og skal kunne klare sig selv under hele week-
enden.


ANKOMST OG AFREJSE

Løbet starter med indtjekning fredag aften kl. 20.30 og slut-
ter søndag kl. 14.30 efter praemieoverraekkelse.
Er du over 18 år, men vil ikke
gå glip af Ranger Challenge?
Så kan du deltage som hjælper.
Læs mere på
rangerchallenge.dk


PATRULJESAMMENSAETNING

Patruljerne skal bestå af 3-8 spejdere eller FDFere i alderen 12 – 18 år. Opgaver og poster vil vaere
tilrettelagt efter patruljer på 5-8 personer.
Deltagerne må ikke vaere fyldt 19 år på løbets starttidspunkt, og gennemsnitsalderen i patruljen må
max. vaere 17 år ved løbets starttidspunkt.


FOROPGAVE
Alle deltagende patruljer skal fremstille en svirvel med tilbehør til slagning af 3-slået reb. Foropgaven
medbringes til løbet og indgår i den samlede bedømmelse. Foropgaven skal vaere tydeligt markeret
med patruljenavn, gruppe og korps. Bilag med mere information om foropgaven er medsendt invitatio-
nen.
PRIS
Prisen for løbet er 350,- pr. deltager. En del af pengene går direkte til arbejdet med truede dyrearter.


TILMELDING
Tilmelding skal ske patruljevis via linket på www.rangerchallenge.dk og SKAL foretages af en voksen
leder. Det kan altså ikke være patruljelederen, der foretager tilmeldingen.
Tilmelding skal vaere foretaget senest d. 22. februar 2019
Afhængig af antallet af tilmeldte patruljer kan vi se os nødsaget til at foretage en udvælgelse, idet vi har
kapacitet til 80 patruljer.
Patruljerne får besked om, hvorvidt de er udvalgt til at deltage på Ranger Challenge 2019 senest fredag
d. 1. marts. Samtidigt sendes informationsmateriale med bl.a. betalingsoplysninger ud, og patruljen er
først endeligt tilmeldt løbet, når betalingen er gået ind.


SPØRGSMÅL?
Spørgsmål rettes til info-@-rangerchallenge.dk
Læs mere om Ranger Challenge på www.rangerchallenge.dk
Læs mere om Ree Park Safari på www.reepark.dk

DEL PÅ:

Invitationen 2019

Resultatsliste 2017