Uddannelse og kurser i 2013


Kursusprogrammet for 2013 ligger nu fast - Korpset udbyder både egne kurser og giver tilskud til eksterne kurser.
Tilmelding til kurserne foregår som udgangspunkt på gulspejder.nemtilmeld.dk
Kursusaktiviteterne i De Gules Spejdere drives af Uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget består af:
• Petra Munk Wolfhagen (PL/PA Kursus)
• Morten Batting (PRIMI- og lederkursus)
• Michael Vester (Woodbeads)
• Anders Rønn-Nielsen (Woodbeads)
• Martin Hansen
• Per Stigaard
• Stinus Andersen (eksterne kurser og koordinator)


I det kommende år vil vi udvikle et nyt woodbeadskursus og arbejde med kursustrukturen og formålsbeskrivelser for de enkelte kurser.
Vi vil også arbejde på at få oprettet en instruktør pulje og senere have et kursus for kursusinstruktører. Hvis du kunne være interesseret i at blive instruktør, så meld dig til kursusudvalget.

Trailerkort marts 2013

Ved du, at der skal mere til end en gul uniform, når man kører med trailer?
Til marts 2013 starter et kursushold for os spejdere.
Teorien foregår i en spejderhytte i Nordsjælland og efterfølgende lektioner og prøver aftales individuelt.
Pris og yderligere info fås på kursus-@-knob.dk

Førstehjælpskursus 2-.3 marts 2013

Førstehjælp mellem - 12 timers kursus
Lørdag d 2. marts 2013 - søndag d. 3. marts 2013
Jens Langkniv, Enrico Dalgasvej 3A, Sparkær, 8800 Viborg
Pris: 400 kr. (korpset yder kørselsgodtgørelse)
Der er maksimalt 15 deltagere på kurset - så skynd dig at tilmelde dig på www.gulspejder.nemtilmeld.dk
For yderligere info, kontakt Stinus - vicespejderchef-@-gulspejder.dk
Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder til at handle hensigtsmæssigt på et skadested, give livreddende førstehjælp og foretage genoplivning af en livløs person ved hjertelunge-redning.

Deltagerne får endvidere viden og færdigheder til at yde førstehjælp ved tilskadekomst, der ikke er livstruende, ved skader, hvor der er fare for kredsløbsproblemer, samt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

 

Førstehjælpskursus 17-18. august 2013
Vi planlægger også et kursus d. 17-18 august, hvis vi kan få deltagere nok!

Førstehjælp mellem - 12 timers kursus
Lørdag d 17. august 2013 - søndag d. 18. august 2013
Frie Fugle, Kirkevænget 7, 5471 Søndersø
Pris: 400 kr. (korpset yder kørselsgodtgørelse)
Der er maksimalt 15 deltagere på kurset - så skynd dig at tilmelde dig på www.gulspejder.nemtilmeld.dk.
For yderligere info, kontakt Stinus - vicespejderchef-@-gulspejder.dk
Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder til at handle hensigtsmæssigt på et skadested, give livreddende førstehjælp og foretage genoplivning af en livløs person ved hjertelunge-redning.

Deltagerne får endvidere viden og færdigheder til at yde førstehjælp ved tilskadekomst, der ikke er livstruende, ved skader, hvor der er fare for kredsløbsproblemer, samt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

PRIMI-kursus 12-13. oktober
Hvem: Kurset er for alle ledere og assistenter i alle grene. Både nye og gamle.


Hvad: Nye ledere får en introduktion til det praktiske spejderarbejde. Gamle ledere får pudset det praktiske af, og får idéer til det daglige arbejde i gruppen.

 

Kurset indeholder forskellige dele f.eks.:
• Orientering, herunder o-løb, kortlære, UTM-system mm.
• Pionering og lejrsport
• Heik, herunder Gilwellsystem og heik planlægning
• Woodcraft og naturforståelse
• Kurset indeholder også diskussioner og snak om korpsets historie, pædagogiske rammer og spejderarbejdet
Kurset er praktisk, og foregår udenfor. Det afholdes hvert 2. år i uge 42 (efterårsferien, samme tid og sted som spejdernes LPT - lørdag og søndag)
Hvordan: Er du interesseret i at komme på Primikursus, så send en mail til Morten Batting på kompas-@-knob.dk

Eksterne kurser

De Gule Spejdere yder også tilskud til deltagelse i eksterne kurser. Kurserne er tiltænkt ledere og pionerer, som gerne vil dygtiggøre sig og lære kompetencer, som kan bruges i arbejdet i deres lokale gruppe og for korpset.

Der er afsat en pulje til tilskud, og det er derfor et begrænset antal deltagere, som kan få tilskud. De fleste kommuner har også en børne- og ungdomssamråd (BUS), hvor der kan søges tilskud til deltagergebyret på kurserne.
I 2013 yder vi tilskud til nedenstående kurser:
• Træklatre Instruktørkursus - tilmeldingsfrist 1. marts 2013
• Klatrevæg Instruktørkursus - tilmeldingsfrist 1. august 2013
• Kano- og Vildmarkskursus - tilmeldingsfrist 1. april 2013
• DUF Refleks 2013

 

Hvis du har fundet et andet kursus, som du mener vil være relevant for korpset, så send en mail til uddannelsesudvalget og vi vil vurdere kurset og om der kan gives tilskud til det.

Klik ind på gulspejder.dk og læs mere om kurserne, og tilmeld dig.


Træklatre Instruktørkursus - Øst

Et kursus hvor man bliver uddannet i de færdigheder, man skal kunne for at bestå en træklatreinstruktøreksamen. Det er en fordel, hvis man enten har erfaring med klatring på væg eller i træer. Kurset kommer til at forløbe over 4 weekender hen over året, hvor vi vil gennemgå det teori og praktik, der skal til for at bestå Dansk Træklatreforening eksamen.


Kurset arrangeres af Fjeldgruppen. Se fuld kursusbeskrivelse her: http://www.fjeldgruppen.dk/Info_TraeKlatreI.html


Forhåndskrav
Du skal være fyldt 18 år,
Skal have 12 timers førstehjælpskursus, der ved eksamensdatoen maks. må være 3 år gammel.


Praktiske oplysninger:
Sidste frist for tilmelding: d. 1. marts 2013
Kursusperiode:
• Start: 23.marts-24.marts
• 2.weekend: 4.maj-5.maj
• 3.weekend: 8.juni-9.juni
• 4.weekend: 17.august-18.august


Sted: Lerbjergcentret, Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø
Pris: 3.500 kr. (korpset yder tilskud på 750 kr. for op til 5 deltagere, nettopris er 2.750 kr.)

Tilmelding til kurset sker via De Gule Spejdere - ellers får du ikke tilskud. Tilmeld på gulspejder.nemtilmeld.dk

Klatrevæg Instruktørkursus Øst - Efteråret

Et instruktørkursus som forløber over tre weekender. Formålet er at give spejdere mulighed for at uddanne sig til klatrevægsinstruktører.

se mere her..

DEL PÅ: