Kursus i Foreningsadministrator udsættes der kommer ny dato

Kære ledere og gruppestyrelsesmedlemmer
For at støtte jer i grupperne med at udnytte Foreningsadministrator som en god støtte i den daglige administration, afholder vi et kursus i brugen af systemet.
Under kurset vil vi komme igennem de forskellige muligheder som systemet har for at lette administrationen og understøtte vores spejderaktiviteter. Kurset vil henvende sig både til det civile gruppestyrelsesmedlem, der varetager en del af gruppens administration, såvel som lederne af de enkelte grene. Vi vil både overdrage vores egne erfaringer, ligesom vi har inviteret Søren fra Foreningsadministrator, til at svare på jeres snedige spørgsmål. Afslutningsvis vil vi komme ind på en hensigtsmæssig fordeling af rollerne i gruppen og hvordan gruppestyrelsen og lederne støtter op om hinanden.
 
12.00 – 12.20  Gennemgang af dagens program og introduktion til FAs moduler (sandwich)
12.20 – 12.40  Modulet Medlemmer
12.40 – 13.00  Modulet Arrangementer
                         Pause (Kaffe på kanden)
13.10 – 13.30 Modulet Regnskab
13.30 – 13.50  Modulet opkrævning
                         Pause (Kaffe og kage)
14.00 – 15.30  Tid med eksperten (Søren) Spørgsmål fra salen, men også et par gode spørgsmål som vi har stillet ham på forhånd, så der er noget at starte op på
                         Pause (Kaffe på kanden)
15.40 – 16.30  Forslag til rollefordeling i gruppen (udgangspunkt i håndbog for gruppestyrelser), samt tid til at arbejde i FA selv.
16.30 – 17.00  Opsamling, afrunding og oprydning (Sandwich)
 
Deltagerne skal selv medbringe en bærbar computer
Dato for afholdelse: lørdag d. 6. februar 2021
hos
Frie Fugle
Kirkevænget 7
5471 Søndersø

hvis i har spørgsmål kan i kontakte
Michael 29661234 eller Preben 24835344

DEL PÅ: