Næste nummer af Spejdersport

Næste nummer af Spejdersport udkommer i uge 14.

I kan blandt andet glæde jer til en spændende artikel om geocaching og et fokus på Fugl Phønix Trop, som sidste år havde 30-års jubilæum og gennemgik et generationsskifte i ledelsen. Inspiration til en praktisk opgave, til primimad og guldkorn fra Baden Powell vil også være at finde.

God læselyst!

Arbejdsgruppe for medlemsregistrering

Vær med i en arbejdsgruppe, som skal forbedre medlemsregistreringen i korpset!

På Ledertræffet fortalte Erik og Irene fra Korpsstyrelsen om de tilbagevendende problemer med medlemsregistrering og kontingentbetaling. På baggrund af dette nedsætter Korpsstyrelsen nu en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at forberede registreringen og gøre det så nemt som muligt for alle. se mere her..

Spejdermarchen 2016

Bornholm Rundt er et af de helt store spejderarrangementer på Bornholm.
Spejdermarchen finder altid sted i Pinsen, og alle raske spejdere skal ud at gå i dagene 13. – 15. maj 2016.

se mere her..

Ranger Challenge 2016 - sæt kryds i kalenderen!

Der er nu blevet fastsat en dato for årets Ranger Challenge i Ree Park Safari – sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen d. 7.- 9. oktober, hvis du vil have en oplevelse ud over det sædvanlige.
 
Ranger Challenge er et årligt tilbagevendende tværkorpsligt løb for spejdere i alderen 12 – 18 år og er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med 8 af Danmarks spejderkorps.

se mere her..

Leder- og Patruljelederkursus 2016

I weekenden har 16 raske spejdere været på Patruljelederkursus og 14 ledere på Lederkursus. Alle friske på at dygtiggøre sig i at være ledere i deres patruljer eller i de enkelte troppe og grupper i korpset.

Alle kursister var samlet på Bassebjerg i Nødebo, og lederne og PL/PA’erne kunne nyde hinandens selskab og grin ved lejrbålet. Det var skønt at se, at gnisten for spejderarbejdet lyser i alle uanset alder.

Tak for nogle gode kurser, tak til kursisterne og til instruktørerne.
Det var dejligt at opleve så mange spejdere i alle aldre, som er interesserede i spejderarbejdet og i at være med til at forme fremtiden for De Gule Spejdere. se billeder her..

Med spejderhilsen

Kursusteamet

Nyt på Intra

  • Referat fra Stifinderlederweekend 2016

 

 

DEL PÅ: