Gode råd når du skriver pressemeddelelse

1. Præciser dit budskab, inden du begynder at skrive
Gør dig klart hvad formålet er med pressemeddelelsen. Skriv stikord ned, inden du begynder at formulere teksten. hvis du ikke kan formulere pressemeddelelsens budskab i nogle få korte præcise stikord, er din ide måske ikke tilstrækkeligt gennemtænkt!
 
2. Fokusér altid på det positive i historien.
Det kan være fristende at forklare en større agitationskampagne med at gruppen f.eks. har mistet mange ulveunger p.g.a. lederproblemer i flokken, men at disse nu stort set er løst. Aviser har desværre en kedelig tendens til at slå de negative nyheder lidt større op end de positive. Hvis vi gerne vil have flere børn i gruppen, er der langt mere appel i en overskrift som f.eks. "Spejdersjov og lejrbål for alle børn hele weekenden" end "Spejdergruppe må lukke, hvis der ikke kommer nye børn nu!". Og begge overskrifter kunne være korrekte og dække præcis det samme arrangement.
 
3. Skriv i "3. person" så teksten kan bruges direkte.
Skriv f.eks. ikke "vi", "os" og "jeg", men "Spejderne, Spejderby Gruppe", "spejderne" og "gruppeleder Anders Andersen". I starten kan det virke lidt underligt at man nærmest fingerer et interview med sig selv, men virker godt nok, når det kommer i avisen. For så er det jo gruppelederen der fortæller om Spejdernes arrangement o.s.v.
 
4. Disponer din pressemeddelelse som en artikel
Læg mærke til hvordan en avisartikel er bygget op. Overskrift: Kort og præcis. Underrubrik: Få linjer i fremhævet skrift som resumerer artiklen. Brødtekst: Selve teksten. Mellemrubrikker: Små overskrifter på få ord som deler brødteksten op i passende overskuelige stykker. Byg din pressemeddelelse op på samme måde.
 
5. Sæt de vigtigste elementer først i teksten
Avislæsere er dovne! Ofte begynder man på en artikel, men læser den ikke færdig. Derfor skal de vigtigste budskaber stå først i artiklen. En anden grund er, at hvis avisen ikke har plads til hele teksten, vil den typisk blive beskåret bagfra. Test din pressemeddelelse ved at se om budskabet også kommer frem, hvis det sidste afsnit mangler - og det næstsidste o.s.v. Hvor meget kan du klippe af, uden at meningen forsvinder?
 
6. Vælg en rammende overskrift
Selvom man får hele pressemeddelelsen trykt i avisen, er det ikke sikkert man får lov at vælge overskriften. Den afhænger også af hvordan artiklen sættes: Hvor mange spalter artiklen fylder i bredden og om illustrationen anbringes ved siden af, så der er plads til en lang overskrift hen over både tekst og billede. Prøv alligevel at formulere en kort, præcis og fængende overskrift der beskriver det din pressemeddelelse handler om.
 
7. Pas på sproget: Undgå fagudtryk
Pas på ikke at benytte interne fagudtryk, som kun kendes og forstås af spejdere. Tænk på at dem du skriver til sandsynligvis intet kender til spejderarbejde.
 
8. Skriv korrekt dansk
Man behøver ikke at være god til at stave for at være en god spejderleder, men når man henvender sig til offentligheden med f.eks. en pressemeddelelse, er sandsynligheden for at blive taget alvorligt langt større, hvis teksten er skrevet på korrekt dansk uden stavefejl og med en nogenlunde tegnsætning. En avis vil sandsynligvis ikke bringe en pressemeddelelse uden ændringer, hvis ikke den er skrevet i korrekt sprog. Det kan man synes er uretfærdigt, men sådan er det bare. Hvis man ikke selv er så god til at stave, kan man få en anden til at læse korrektur, inden man sender sine ting videre.
 
9. Etablér en kontakt til avisen
Sørg for at skaffe dig en fast kontakt på avisen, som du lærer at kende og som du altid henvender dig til, når du har nyheder til avisen, pressemeddelelser m.v.
 
10. "Sælg" historien til avisen
Det er ikke nok at gruppen har brug for omtale. Alle aviser (også lokalaviser) ønsker at levere nyheder. Avisen skal altså kunne se en "nyhed" eller en interessant vinkel på historien. Snak med journalisten og forklar ham hvorfor din historie er spændende. Og husk, hvis du selv har svært ved at forklare hvorfor historien er spændende, så har avisen med garanti også svært ved at se det!
 
11. Vedlæg billeder sammen med pressemeddelelsen
Vedlæg så vidt muligt altid fotos til dine pressemeddelelser, men udvælg de billeder, som du gerne vil se i avisen. Vedlæg nogle få med velvalgte billeder, som avisen så kan vælge mellem. Jo færre jo bedre.
 
12. Aflever gerne pressemeddelelsen elektronisk
De fleste aviser vil gerne have materialet elektronisk, så det kan bruges direkte. Det sparer tid og mindsker risikoen for fejl ved omskrivning. Man kan aflevere på diskette, CD-ROM eller sende pr. e-mail. Aftal med din lokale avis, hvordan de gerne vil have materialet. Hvis du afleverer diskette eller CD-ROM, så vedlæg et print. Benyt et anerkendt tekstbehandlingsformat (f.eks. MS Word) og undlad et forsøge at sætte teksten op med indrykninger, tabulatorhop, blanktegn o.s.v. Det er alligevel den rå tekst, der er udgangspunkt for den opsætning som avisen skal lave i deres layoutprogram. Afleverer du billederne elektronisk, så husk at vedlægge et print og lad endelig være med at indsætte billeder i tekstdokumentet. Brug et rent billedformat som f.eks. jpeg, gif eller tiff.
 
13. Følg op på dine gode historier
Når avisen har bragt din pressemeddelelse om f.eks. et åbent hus arrangement, kan det være en god ide at skrive endnu en pressemeddelelse om hvordan arrangementet så gik. Hvor mange der kom og hvad gruppen forventer at få ud af de mange besøgende.

Kilde: KFUM - spejdernet.dk

DEL PÅ: