Korpslejren 1994

Korpsets afholdt 10 års jubilæumslejr den 25/6 til 1/7 på Kulsø.

Et herligt naturområde - her findes en af Danmarks få højmoser, spejlblanke søer, store granskove, sjældne planter og et rigt dyreliv. Der er udført store bestræbelser på at få lejrprisen reduceret, så alle kan komme med. Det lykkes af få prisen ned på 425 kr. idet "Jens Langkniv" påtager sig indkøb og fordeling af mad ligesom "Rold Skov" vil bidrage med rafter.

Frank Junker tegner et flot jubilæumsmærke som fremstilles som stofmærke i god kvalitet. Ulvelejren der ledes af Lars Hansen (Næstved) opbygger en stor sørøverlejr, med skib udkigsmast m.v.

Stifinderlejren ledes af Erik Petersen (Asmild). Stifinderne bor og lever i en veltrimmet indianerlejr. Spejderlejren ledes af Ib Rasmussen og Lars Hansen (Næstved). Spejderne opbygger en traditionel lejrplads med lejrarbejder.

 

Lejren har en markedsplads med både gabestok og tyggegummipæl. Et "vejskilt" konstrueres af troppenes foropgaver, der er medbragte hvidmalede skilte der med røde bogstaver viser bynavn og afstand til troplokalet. På lejrens markedsdag, opretter hver gruppe en bod med egen specialitet. Der fremstilles lejrmønter, brændemærker, katapult, kanon og smedje. Sidstnævnte bliver et populært værksted og alle patruljer og kobler får lejlighed til at øve sig i den svære kunst at smede, mens jernet er varmt, godt vejledt af Lars Brynildsen fra Rold Skov. Som et fornemt resultat af smedeaktiviteterne fremstiller pionererne et sværd, som på korpslejrens sidste dag uddeles som vandrepræmie i spejderdicipllinen "fremstil en bænk ved hjælp af Kulsø-samlinger". Sværdet tænkes fremover anvendt som vandrepræmie på kommende Landspatruljeturneringer. 

 

Birgit fra Fire Fugle har fremstillet en jubilæumssang.

 

JUBILÆUMSSSANG

Tolv år gik, men kun vi så,

Uniformer grønne, blå.

Der var givet spjder´ nok,

Men hvor var den gule flok?

                      Hvor blev de gule af,

                      De alle sammen sa´,

                      Og man ku´ mærke at,

                      Det kom fra hjertet af.

 

Og så tog ideen fart,

Spejderkorps - ja, det er klart.

Regler - love, det var svært,

Uniformens valg var kørt.

                      Vi vil den gule ha´

                      De alle sammen sa´

                      Og man ku mærke at,

Det kom fra hjertet af.

 

Ti år flyver rask af sted,

Kom nu alle og vær med.

Kom fra Sjælland, Jylland, Fyn,

Ja, det er et festligt syn.

                      Nu skal de gule ha´

                      Et dundrende hurra,

                      Så man kan mærke at,

                      Det kom fra hjertet af.

 

DEL PÅ: