PL/PA kursus 2013


Korpset indbyder til patruljeleder og assistent kursus for alle nuværende og kommende patruljeledere og
assistenter. Ved tilmeldingen skal du derfor sige om du er PL/PA’er eller først lige er ved at blive det samt
om du har været på kursus før.
Kurset vil være modulinddelt, hvor vi vil være fælles til nogle aktiviteter, og inddelt i uerfarne og erfarne til andre aktiviteter.


Program
På kurset vil deltagerne blive inddelt i blandede patruljer
og hver patrulje etablerer en bivuark og bålplads. På kurset
vil der vil der løbende blive skiftet PL/PA i patruljerne.
Patruljerne vil på nogle opgaver dyste mod hinanden
for at teste teamwork og prøve læringen på egen krop -
learning by doing.
Hvem
Kurset er for nuværende PL/PA´er samt dem som i
nærmeste fremtid står til at blive PL/PA.
Pris
Kurset koster 100 kr. pr. person. Korpset yder
kørselsgodtgørelse.


Hvor og hvornår
Kurset afholdes ved 1. Næstved, Trop
Kurset starter kl. 12.00 lørdag d. 16/3 og slutter kl. 12.00
søndag d. 17/3 - 2013.


Medbring:
Almindelig spejder udrustning, (husk at det er en kold
årstid i pakker til) papir og skrivegrej. (Detaljeret info
fremsendes efter i har tilmeldt jer rettidigt)
Tilmelding til din tropsleder, som tilmelder troppen
samlet til Petra, senest d. 1.marts 2013.

ved spørgsmål kontakt:
pmunkwolf-@-gmail.com  Petra M. Wolfhagen Grib Skov
Trop - 28181725
Vel mødt til en lærerig weekend
Kursus teamet

DEL PÅ: