Stifinderleder weekend 2015

Gruppe Loke inviterer til Stifinderlederweekend

Lørdag den 7. februar ­søndag den 8. februar 2015
Vi mødes lørdag kl. 14 ved hytten på Jernalderen 40A, 2640 Hedehusene
Vi slutter igen søndag kl. 13.00 med en let frokost.


Medbring almindelig weekendudrustning. Der overnattes i hytten.

Kom og vær med til opstarten af en ny og god tradition – stifinderlederweekend.
Stedet hvor vi har tid til at lære hinanden bedre at kende ­og hvor nye og stærke relationer kan skabes på tværs af grupper og landsdele.

Program  
Lørdag  Søndag  
Kl. 14.00 – Flaghejsning Kl. 14.15 – Vidensdeling og gode ideer til stifinderarbejdet. Bidrag og fortællinger fra de enkelte grupper Kl. 15.30 – genoptagelse af drøftelser fra ledertræffet. Bl.a.: • Bedømmelse af lejrpladser på stifinderturneringen • Foropgaver – sværhedsgrad, tidsforbrug, voksenhjælp, mm. • Bedømmelse af dagbøger – drøftelse af vejledningen til spejderne • Stifindernavne – hvordan gør vi? Kl. 18.00 – Lidt sjov Kl. 18.30 – Middag og hygge  Kl. 8.00 – Morgenmad Kl. 9.00 – Flaghejsning Kl. 9.15 – Lidt sjov Kl. 9.45 – Stifindergrenen – andet og mere end ’midterbarnet’. Særpræg, potentialer og muligheder. Kl. 10.45 – Drejebog til stifinderturnering Kl. 12.45 – Flaghaling og afslutning Kl. 13.00 – Frokost og tak for denne gang  

Vær med til at kvalificere stifinderarbejdet til glæde og gavn for både børn og
voksne – måske er det lige netop dit bidrag vi mangler .

Tilmelding

gruppevis senest den 25. januar til Sanne på mail
sannestigaard-@-gmail.com
Praktiske spørgsmål og andet til Lisbet på mobil 22587733.

Deltagerbetaling: kr. 150,­
Betaling gruppevis til Gruppe Loke – Reg.: 2283 – Kontonr.: 0283893952
Vi glæder os til en god weekend med Jer.

Med gul spejderhilsen

stifinderlederne hos Gruppe Loke

DEL PÅ: