Wood Beads International del 2020

Husk invitationen til dette års afholdelse af WB internationale del.
I år afholdes den internationale del i nærheden af Barcelona i perioden fra d. 1. til 7. august.
I skal selv tilmelde jer direkte, via det vedhæftede dokument, ligesom I også selv skal sørge for transporten.
Der er normalt et begrænset antal pladser, så hvis I går med tanker om at deltage, må I gerne allerede nu give os besked.


Hvis I har nogen spørgsmål kontakt

 
Michael Printzlau Vester
Kursusleder
Woodbeads-teamet
michael-@-woodbeads.dk
Mobil: 29661234

Woodbeads – personlig lederudvikling – i dit tempo


Woodbeads er det sidste kursus i rækken af korpsets lederuddannelser og bygger videre på det, der er lært på primi- og lederkursus. Vi har opbygget kurset, så det følger de internationale retningslinjer fra WFIS samtidig med at det er tilpasset ånden i vores korps. Vi synes selv, at vi har sammensat et godt og inspirerende kursus men må erkende, at der er meget få der tilmelder sig kurset. En af de ting, som vi selv tror, er medvirkende til, at så få af jer tilmelder jer til kurset, kan være, at kurset virker som en stor mundfuld. Vi vil derfor i det følgende prøve at beskrive, hvordan de enkelte dele hænger sammen og fortælle, hvordan kurset kan tages, så det ikke virker så stort og uoverkommeligt.
De enkelte dele af kurset skal tages i den rækkefølge, som er beskrevet i det nedenstående, men der er ingen fast tidsramme for, hvor lang tid der må gå imellem de enkelte dele. Derfor er det måske også mere rigtigt at se kurset, ikke som et langt og tidskrævende kursus, men som fem kurser i et sammenhængende forløb, der tages enkeltvis og bygger på viden fra de tidligere kurser. I de internationale retningslinjer er det beskrevet, at woodbeads-tørklæderingen udleveres efter deltagelse i den internationale del og at woodbeads-tørklædet og –perlerne udleveres ved færdiggørelsen af hele kurset. Vi har valgt, for at understrege, at der er tale om fem individuelle dele, at udlevere et kursusbevis efter gennemførelsen af hver del.
Første del er en weekend, hvor din personlige lederudvikling startes gennem en samtale med en af os instruktører. Samtalen skal være med til at spore os ind på, hvilke punkter lige præcis du synes, det kunne være interessant at komme videre med. Ud over opstarten af den individuelle lederudvikling indeholder første del også læring omkring personlighedstyper og undervisningsteori, der giver dig nogle værktøjer til dit daglige arbejde som leder i din gruppe.
Den anden del er en lille skriftlig opgave, som er beregnet på at sætte gang i din refleksion over, hvordan din personlige lederstil er, og hvad der ligger i det traditionelle spejderarbejde. Selve besvarelsen af opgaven tager i sig selv ikke lang tid, men vi håber, at du vil bruge noget tid på at vende og dreje spørgsmålene i hovedet, så du måske bliver udfordret på din normale måde at se tingene på.
Tredje del er den internationale del, der fokuserer på praktiske spejderfærdigheder og er bygget op som en lejr, hvor man på tværs af nationalitet indgår i patruljer og bander. Lejren er bygget op omkring de traditionelle spejderfærdigheder for den enkelte gren og er med til, udover at indlære nogle praktiske færdigheder, at give et godt indblik i hvordan det traditionelle spejderarbejde fortolkes i andre lande.
Den fjerde del er et praktisk planlægningsforløb af et møde eller en tur. Vi fastsætter et tema for mødet eller turen, som du så planlægger med de værktøjer, du har lært på de andre dele af kurset. Efterfølgende deltager en af os instruktører, når du gennemfører mødet/turen. Ikke for at eksaminere dig, men for at observere dig og hjælpe dig med at reflektere over din personlige lederstil på baggrund af de punkter, du selv ønskede at udvikle dig på under del et.
Femte del er den afsluttende del, hvor hver deltager fremlægger sit projekt, vi runder din personlige lederudvikling af for denne gang og udleverer woodbeads tørklædet og perlerne. Projektet er startet op under eller efter første del af kurset og har fokus på at skabe værdi i korpset, enten for en enkelt gruppe eller for hele korpset. Du bestemmer selv dit woodbeadsprojekt, men det skal godkendes af woodbeads-teamet, ligesom vi hjælper dig med at finde en vejleder til at hjælpe dig under dit projekt.  

Med spejderhilsner,
Woodbeads-teamet

DEL PÅ:

Tilmeldings formularen