Ledertræf 2007

 

I weekenden den 17.-18. november 2007 mødtes lederne til årets lederkursus, eller leder-træf som vi plejer at kalde det. Det var i år Grib Skov Trop der stod for afholdelsen af le-dertræffet og indbydelsen som var trykt i sidste nummer af Spejdersport indbød til en spændende weekend i spejdersportens tegn med 100-året for spejderbevægelsens opstå-ende som gennemgående tema. Naturligvis var det Bassebjerg som var rammen om leder-træffet, men selv denne store pragtfulde spejderhytte var fyldt til bristepunktet. Fra alle De Gule Spejderes grupper var der deltagelse og stemningen var helt i top. Efter flaghejs-ningen lørdag klokken 1300 blev alle deltagerne inddelt i 8 patruljer med patruljeleder og patruljeassistent ganske som det lige fra starten af spejderbevægelsen for 100 år siden blev gjort. Patruljerne blev så sendt ud på et lille opgaveløb. Starten var en båltæn-dingskonkurrence, hvor patruljerne blev sendt videre når bålet havde flammer i over ½ meters højde.
De næste poster var et bredt udvalg af opgaver:
Der skulle med økse fældes et træ som skulle ramme en pæl
Med en 2-mands sav skulle der saves 4 skiver af en træstamme
Kimsleg med 40 ting som også skulle inddeles i grupper med tema
Hængende i talje på tovbane over en skovsø skulle der fiskes 2 ænder op med fiskenet
Der skulle samles et gigantisk puslespil på tid
Med kloakrør skulle en bold flyttes mellem 2 punkter uden at den røg ud af rørerne
Der var en brobygningspost hvor deltagerne skulle over en flod fyldt med krokodiller
Alle poster skulle være løst på under 2 timer og undervejs skulle patruljerne svare på spørgsmål på et 4 siders spørgeskema.
Sjovt og interessant og alle gik til den med en iver som sjældent er set.
Under kaffepausen havde Stinus (vicespejderchef) og jeg mulighed for at komme med en orientering om hvad der i øjeblikket rører sig i korpsstyrelsen. Efter denne orientering og efterfølgende debat var det tid til grenmøderne. Her var der som altid gang i debatten og nærmest traditionen tro kunne alle grene godt have brugt meget mere tid. Vi sluttede af med en hurtig orientering fra de 4 grenmøder inden middagen blev serveret. Vi startede med en rodfrugt suppe med ristede hvidløg og flutes. Derefter var der Alaska-laks grillet ved bålet med bagt kartoffel, flutes og grøn salat. Til dessert hjemmelavede nøddekurve med is. Og så var der vist heller ikke nogen der kunne spise mere. Det var en overdådig middag og alting smagte bare så godt! Som gæster ved middagen deltog Grib Skov Trops formand Hans Hanehøj med frue, korpskasserer Søren Abildgaard med frue og passivt medlem Frank Dahlgaard med frue. Frank holdt en dejlig tale om hans forhold til spejder-bevægelsen som mangeårig spejder. Der var historier om nogle af de mange gode spej-deroplevelser som Frank havde haft som spejder og hvordan han i dag med stor glæde mindedes disse oplevelser og ikke mindst hvad hans kone måtte lægge ører til af anekdo-ter. En stor tak til Frank for denne tale, der for os ledere var en opmuntring til at fortsætte det store arbejde som vi alle lægger ude i vores spejdergrupper. Vi gør en forskel for de børn og unge som vi hver uge tager os af som spejderledere.
Efter middagen var der lige en sidste opgave som patruljerne skulle løse: Morten Batting fra Kong Valdemars Trop havde fremstillet 5 meget flotte plancher som skulle i glas og ramme. Der blev udleveret udskåret glas, et stykke kraftigt karton og lister. Så var det bare med at få tingene skåret til, passet sammen og samlet. Et eksemplar skulle afleveres til den strenge, men uretfærdige, dommer Frank Juncker. Og så kom der ellers gang i tin-gene. Et 4-mands/kvinde irsk inspireret orkester slog takten an og så var der dømt irsk aften men masser af sang og dans til den store guldmedalje. Klokken 145 sluttede musik-ken med en fællessang og der blev derefter snakket lystigt i adskillige timer endnu.
Overnatningen var for de seje bivuakker på spejdergrunden med egen varmeovn (nying) og med masser af dejlig halm. Andre valgte indendørs overnatning.
Søndag morgen var der vækning og morgenmad inden flaget blev hejst klokken 845. Her-efter skulle deltagerne lave deres egen bue og skyde med bue og pil efter opsatte mål i skoven. Alt sammen dygtigt leder af Jim fra Grib Skov Trop. Igen her kunne man se voks-ne ledere nærmest i ekstase for at få ram på målene og få skudt point til holdet.
Efterfølgende var der foredrag og filmfremvisning ved Arne Olsen fra Spejdermuseet på Holmen. Et spændende indlæg med filmklip fra spejderarbejdet igennem 100 år. Mange spændende filmklip der viste spejdere i deres rette element: spejderlejren.
Efter frokosten var der oprydning og klokken 1300 afslutningsparade. Herefter skiltes vi for denne gang, mætte af god mad, gode og spændende opgaver og oplevelser. En weekend der kan leves højt på længe. Vores gode spejderkammeratskab blev yderligere forstærket og alle kunne med glæde og stolthed tage hjem. Vi kan nu godt være stolte af vores ar-bejde. Både på korpsplan og ude i de enkelte grupper. Efter sådan en weekend har jeg i hvert fald en god følelse indeni: jeg er stolt af at være leder i De Gule Spejdere.
Tak for en pragtfuld weekend og god jul og godt og lykkebringende nytår til alle.

Med spejderhilsen
Per Stigaard
Spejderchef.

DEL PÅ:

Invitationen