Kom med i logoarbejdsgruppe

 
På Ledertræffet stemte vi om Korpsstyrelsens logoforslag, som ikke blev vedtaget. Men de efterfølgende snakke på Ledertræffet viser også, at der formentlig er behov for at arbejde med logoet.
 
Korpsstyrelsen har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med vores logo og eventuelt komme med forslag til et opdateret logo.
Vi inviterer både uniformerede og civile til arbejdsgruppen og håber, at gruppen kan blive bredt repræsenteret med 6-10 deltagere.
Der vil ikke være repræsentanter fra Korpsstyrelsen med i arbejdsgruppen, men arbejdsgruppen skal fremlægge resultatet af deres drøftelser for Korpsstyrelsen og senere på et Ledertræf og på et Korpsrådsmøde.
 
Interesserede inviteres til opstartsmøde den 19. marts kl. 13.30 hos Fugl Phønix (Apotekervej 17A, 4180 Sorø). Her vil Korpsstyrelsen kort introducere vores ønsker til arbejdet i gruppen og dernæst lade gruppen arbejde. Vi sørger for kaffe og kage til mødet.
 
Interesserede bedes tilmelde sig til Signe (signe-@-degulespejdere.dk / 26 29 88 80) eller Stinus (vicespejderchef-@-degulespejdere.dk / 23 44 26 59).
 
Korpset yder kørselsgodtgørelse efter korpsets gældende kilometertakster og dækker omkostninger til bro med mere.
 
Med Gul Spejderhilsen
Korpsstyrelsen

DEL PÅ: