Korpsets udvalg

Korpsets forretningsudvalg

Lene Bækgaard

Stinus Andersen

Henning Vester

Malene Marx Andersen

 

Depotudvalg

Preben Bjeragger

Nicklas Borch

Eva Riber

 

Kontaktpersoner i de enkelte aldersgrene i korpset

Bævere - Malene Marx Andersen

Ulve - Malene Marx Andersen

Stifindere - Margon Sørensen

Spejdere - Stinus Andersen

Pionerer - Nicklas Borch

 

Korpsets PR-udvalg

Stinus Andersen

Preben Bjeragger (web)

Malene Marx Andersen

 

Uddannelsesudvalg

Stinus Andersen

Leif Højvang Nielsen

Petra Wolfhagen

Michael Vester

Anders Rønn-Nielsen

Nicklas Borch

Dennis Christensen

Asbjørn Thomsen

 

Wagadugo teamet 2019

Rasmus Bech

Frank Junker

Claus Frederiksen

DEL PÅ: