Vær med i en arbejdsgruppe, som skal forbedre medlemsregistrering?

På ledertræffet fortalte Erik og Irene fra Korpsstyrelsen om de tilbagevendende problemer med medlemsregistreringen og kontingent betaling, som har som konsekvens at vi mister tilskud fra DUF. Eksempelvis blev korpsets medlemstal i 2014 reduceret så meget, at vi kom under 600 medlemmer, hvorved vi gik glip af 140.000 kr. i tilskud.
Vi vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om vi kan tilrettelægge medlemsregistreringen og kontingent betaling på en måde, så det bliver nemmere for grupperne, og så vi samtidig får en korrekt registrering, så vi ikke mister tilskud fra DUF. Samtidig stiller DUF fremadrettet øgede krav til egenkontrol med medlemsregistreringen, hvilket yderligere nødvendiggør arbejdet.
Vi skulle gerne gøre det på en måde, der er så nemt som muligt for alle, både dem der skal betale (forældrene) for dem der modtager (lederne/kassererne) og dem der registrerer (gruppestyrelserne) - og samtidigt skal det være enkelt at kunne dokumentere det nødvendige, når DUF kontrollerer os.
Vi vil derfor invitere interesserede til opstartsmøde den 16. april kl.9.30 hos Frie Fugle, Reden, Kirkevænget 7, Søndersø (samme dag som Korpsrådsmødet). Vi håber på en arbejdsgruppe på i alt 6-8 personer (både ledere og civile)   
Her vil arbejdsgruppen starte med at kortlægge, hvordan arbejdsgangene er i dag, og vi vil diskutere, hvorledes vi kan forenkle processen med udgangspunkt i en smartere brug af foreningsadministrator.
Interesserede bedes tilmelde sig til Irene (irene-@-degulespejdere.dk tlf. 6171 3570)

eller Erik (regnskabsansvarlig-@-degulespejdere.dk tlf. 4010 3288 )
Korpset yder kørselsgodtgørelse efter korpsets km-takster og dækning af omkostninger til bro mm. til deltagere på mødet.

DEL PÅ: