Projekter i De Gule Spejdere i Danmark

I Korpsstyrelsen arbejder vi med projektstyring for at holde styr på alle de større og mindre projekter, som løbende opstår. Vi definerer et projekt bredt - det kan være lige fra udvikling af Duelighedstegn til afholdelse af en Korpslejr. Fælles for projekterne er, at de har en vis størrelse, at de er afgrænsede (typisk engangsopgaver), at de er tidsbegrænsede, at de strækker sig over længere tid, og at de typisk involverer flere personer.
For at sikre en sikre en struktureret indarbejdelse af dette og for at sikre en ensartet beslutningsproces i Korpsstyrelsen, har vi valgt at anvende et projektark til at skabe overblik over en idé/et projekt.


Projektarket bruges til indstilling til Korpsstyrelsen og på baggrund af dette, træffer Korpsstyrelsen beslutning om gennemførelse af projektet. Fra Korpsstyrelsen vil der blive tilknyttet en kontaktperson eller en ressource til projektet. Vi kan eventuelt hjælpe med at være projektleder/koordinator.
Til at hjælpe med projektstyringen i Korpset, får vi hjælp af Petra Wolfhagen fra Grib Skov Trop, som har erfaring med projektledelse.

Oversigt over kommende og igangværende projekter

Ideer / ikke igangsatte projekter
• Mobil app til duelighedstegn og evt. Spejderdata

Hvis du har en god ide eller projekt oplæg, så kontakt Signe Fjællegaard, Stinus Andersen eller Petra Wolfhagen.

Projekter i gang
• Korpslejr 2019 (Ansvarlig Petra Munk Wolfhagen)
• Opdatering af Foreningsadministrator (Ansvarlig Irene Edelgaard)

• Opdatering af hjemmeside (Preben Bjeragger)

 

 

Nyligt afsluttede projekter

• Ny Webshop til depotet (Ansvarlig Stinus Andersen)

DEL PÅ:

Projektskema