Søens Guld

 

Turneringens historie:

 

….. den gamle høvding TONKAWA anmoder alle stammer til at stille ved hans rådsild - torsdag d. 25 maj - til rådslagning da følgende er sket:

De hvide mænd er i stadig stigende tal ankommet til indianernes jagtmarker, hvilket har medført store tab i vildt bestanden.

Fundet af det gule metal på jagtmarkerne har yderligere forværret situationen, og flere gamle bopladser er truet.

Den hvide mand har medbragt sit ildvand, og flere unge krigere er lokket i fordærv.

Flere episoder har medført vold og kampe, og et stort guldfund ved den store sø, har bragt horder af hvide pelsjægere ind i området. Det hvide folks beredne politi "rødjakkerne" står magtesløse over for de begærlige pelsjægeres tørst efter guld.

Tonkawas medicinmand forudser at stammerne må forlade jagtmarkerne, hvis ikke alle stammer står sammen - og får den hvide mand til at forlade området.

Tonkawas krigshøvding vil træne alle unge krigere i indianerfærdigheder og sport, og Tonkawa vil hædre de bedste.

 

DEL PÅ: