Invitation til Lederkurset 2018

Kom med på Lederkursus 2018. Kurset afholdes 3. marts kl. 10.30 til 4. marts kl. 13.00 på Brommecenteret i Sorø.
Lederkurset har fokus på lederuddannelsen og leder- funktionen i spejderarbejdet. På kurset vil der være arbejde i grupper og i plenum.
Der vil være eksterne, der kommer og holder inspirerende foredrag om Ledelse af frivillige og fundraising. Herudover kommer vi ind på:
•    Korpset
•    Gruppen
•    Grenene
•    Historisk baggrund
•    Gruppestyrelsen
•    Mødeplanlægning
•    Planlægning af turneringer
•    Lederrollen
•    Lederudvikling
•    Økonomi
•    PR og Sociale medier
Prisen for deltagelse på kurset er 250 kr., som betales ved tilmelding på https://gulspejder.nemtilmeld.dk/33/

Der er 25 pladser på kurset - Deltagere som ikke har været på kurset før har fortrinsret.
Der gives tilskud til kørsel efter Korpsets regler for kørselsudligning.
Med Gul Spejderhilsen
Kursusteamet

DEL PÅ:

for udprint